قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

tanhasara22

tanhasara22

واسه عاشق شدن دیره


دو شنبه 13 دی 139512:42*تنها*

دو شنبه 13 دی 139512:40*تنها*

دو شنبه 13 دی 139512:37*تنها*

رفیقم پول لازم متعجب

بود منو متعجب

فروختمتعجب

 

یک شنبه 12 دی 139513:7*تنها*

"سنگ قبرمو دوست دارم

چون میشه پاتوق

دوستام مییایین دیگه نه"

شنبه 11 دی 139518:13*تنها*

قراراه یه تبپی بزنم

اخمخفن*

اخمیه لباسی به نام*

گریهکفن*

شنبه 11 دی 139518:9*تنها*

سلامتیه دخترا که وقتی عشقشون تنها گذاشت

گریه نکردن چون

ترسیدن عشقشون

با عشق جدیدش

تموم کنهاخملبخند

شنبه 11 دی 139518:7*تنها*

یه روزی آرزو داشتم خوشبختت کنم

ولی الا یکی دیگه میخواد خوشبختت کنه......اخماخم

شنبه 11 دی 139517:33*تنها*

خدایا مگه نمیگی مرگ حقه......

من حقمو میخوام الا.............گریهاخم

شنبه 11 دی 139517:31*تنها*

تعجب نکن چرا هنوز فراموشت نکردم

آدمها هیچوقت بزرگترین اشتباهاشونو

فراموش نمیکنن

شنبه 11 دی 139516:55*تنها*